Feeds:
Entrades
Comentaris

“854”

Aquest dijous dia 26, es projectarà als cinemes Verdi, el documental 854, que ha estat rodat a Mali. L’entrada és gratuïta i la projecció començarà a les 22.45.

Per a més informació: http://www.hibrida.es/854

Un altra noticia relacionada amb Mali és que el FCBarcelona, a través del programa XICS de la seva fundació ha inaugurat un centre per a nens amb l’intenció d’escolaritzar-los a Bamako.

Més informació a: http://www.fcbarcelona.cat/web/catala/noticies/club/temporada08-09/03/n090324104083.html

Anuncis

EL PROJECTE GINNA KANDA

 

El Projecte Ginna Kanda es un projecte de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) iniciat al 2005 i  fonamentat en un grup i línia de recerca propis en el Departament d’ Urbanisme i Ordenació del Territori de l’ ETSAB. Els quals desenvolupen a mes de la recerca docència i projectes.

 

El Projecte Ginna Kanda centra la seva activitat en l’estudi dels paisatges culturals o patrimonials en els camps de l’ordenació  territorial,el paisatgisme, l’arquitectura i la gestió, amb l’objectiu de que aplicant els seus instruments correctament  interpretats per la participació de col·laboradors locals, els paisatges culturals esdevinguin motors de desenvolupament sostenible en benefici de les pròpies comunitats.

 

El Projecte Ginna Kanda s’emmarca dintre del context africà ,reconeixent les absències documentals i aplicant dues estratègies .La primera son les intervencions puntuals, acupuntura planificada amb els agents locals en el temps i en l’espai per a la consecució d’objectius globals de nivell superior. La segona es la creació de sinergies a partir de les potencialitats locals  i dels plans de futur.

 

El Projecte Ginna Kanda desenvolupa estudis globals al Pais Dogon i locals en els poblats de Tireli,Pah i Niongono.

 

Un estudi global sobre l’adequació de l’arquitectura vernacular del dogons a noves funcionalitats amb la introducció de tècniques de baix cost fou presentat al Festival de Segou del 2008, en una exposició inaugurada pel Ministre de Cultura.

 

A Niongono s’ha realitzat la recollida d’informació per a la redacció d’un Pla d’ Ordenació que en forma articulada amb les iniciatives locals establirà  les futures intervencions puntuals. Aixi mateix el grup de treball de  Ginna Kanda ha desenvolupat estudis per a un campement a Niongono. Els quals  han estat presentats per la seva valoració a la comunitat, la qual ha cedit els terrenys de l’ antiga era, bountawa, en llengua dogona per la seva construcció al 2010.

 

El Projecte Ginna Kanda col·labora amb la Misión Culturelle de Bandiagara i estudia amb l’Ecole Superieur d’Ingenierie, d’Architecture et d’Urbanisme (ESIAU) de Bamako col·laborar en els camps de la docència i la recerca.

 

EL PROYECTO GINNA KANDA

 

El Proyecto Ginna Kanda es un proyecto de la Escola Tecnica  Superior d’ Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politecnica de Catalunya,(UPC) iniciado en el 2005 el cual se fundamenta en un   grupo y una línea de  investigación propios en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la ETSAB. Los cuales  desarrollan además de la investigación docencia y proyectos.

 

 

El Proyecto Ginna Kanda centra toda su actividad en el estudio de los paisajes culturales o patrimoniales en los campos  de la ordenación territorial, el  paisaje, la arquitectura y la gestión, con el objetivo de que aplicando sus instrumentos  correctamente interpretados para la participación  de los colaboradores locales, estos paisajes se transformen en motores de desarrollo sostenible en beneficio de las propias comunidades-

 

El Proyecto Ginna Kanda,se enmarca dentro del contexto africano, reconociendo las ausencias documentales, aplicando dos estrategias. La primera son las intervenciones puntuales, acupuntura, planificadas con los agentes locales en el tiempo y en el espacio para la consecución final de objetivos de nivel superior.. Y la segunda es  la creación de sinergias  a partir de las potencialidades locales  y de los planes de futuro.

 

El Proyecto Ginna Kanda, desarrolla estudios globales en el Pais Dogon y locales en los poblados de Tireli,Pah y Niongono.

 

El estudio global sobre la adecuación de la arquitectura vernácula de los dogones a nuevas funcionalidades con la introducción detecnicas  de bajo coste fue presentado en el Festival de Segou del 2008, en una exposición  inaugurada por el Ministro de Cultura de Mali

 

En Niongono actualmente se ha realizando la recogida de información para la confección del Plan de Ordenación que  en forma articulada con las iniciativas locales establezerá las futuras intervenciones puntuales. Así mismo el grupo de trabajo de Ginna Kanda ha realizado distintos estudios para un campement en Niongono,. Los cuales  fueron  presentados  para su valoración con la comunidad, la cual ha cedidio los terrenos de la antigua era, bountawa, en lengua dogona  para su construcción en el 2010.

 

El Proyecto Ginna Kanda colabora con la Misión Culturelle de Bandiagara y estudi con Ecole Superieur d’ Ingenierie d’ Architecture et d’ Urbanisme (ESIAU) colaborar  en el campo de la docencia y la investigación.

 

LE PROJET GINNA KANDA

 

Le Projet Ginna Kanda est un projet de l’Ecole Technique Supérieure d’Architecture de Barcelone (ETSAB) de l’Université Polytechnique de Catalogne (UPC) initié en 2005 et se fondant sur un groupe et une ligne d’investigation propres au Département d’Urbanisme et d’Ordonnance du Territoire de l’ETSAB. Lesquels se déroulent parallèlement à la l’enseignement de la recherche et des projets.

 

Le Projet Ginna Kanda centre toute son activité sur l’étude des paysages culturels ou patrimoniaux dans les champs de l’ordination territoriale, du paysage, de l’architecture et de la gestion, avec pour objectif qu’en appliquant les instruments correspondant à ces champs, correctement en adéquation avec la participation des collaborateurs locaux, ces paysages se transforment en moteurs de développement soutenable au bénéfice propre des communautés.

 

Le Projet Ginna Kanda s’inscrit dans le contexte africain, en étant conscient du vide documentaire, et en appliquant deux stratégies. L’une est interventions ponctuelles, acuponcture, planifiées avec les agents locaux dans le temps et dans l’espace pour la réalisation finale de grands objectifs. Et la seconde serait la création de synergies tant en ce qui se réfère aux potentialités locales qu’en ses plans d’avenir.

 

Le Projet Ginna Kanda développe des études globales en Pays Dogon et locales dans les villages de Tireli, Pah et Niongono.

 

L’étude globale sur l’adéquation de l’architecture vernaculaire des dogonais aux nouvelles fonctionnalités de par l’introduction d’énergies de bas prix fut présentée au Festival de Segou en 2008, à travers une exposition inaugurée par le Ministre de la Culture Malais.

 

Actuellement à Niongono s’entreprend une quête de l’information pour la réalisation du Plan d’Ordonnance qui, s’articulant avec les initiatives locales, établit les futures interventions ponctuelles. De cette manière, le groupe de travail de Ginna Kanda a réalisé les différentes études initiales qui accompagneront ce texte pour un campement à Niongono. Celles-ci seront présentées pour son évaluation avec la communauté avant le debut du projet qui se réalisera courant 2009.

 

Le Projet Ginna Kanda entre en collaboration avec la Mission Culturelle de Bandiagara tout en gardant contact avec l’Ecole Supérieure d’Ingénieurie d’Architecture et d’Urbanisme (ESIAU) pour l’étude d’une collaboration dans le champ de l’enseignement et de la recherche.

 

 

 

Miquel Vidal.

Dr. Architect Master en Architecture du  Paysage.

Coordinateur  del Project Ginna Kanda.

mvidal@coac.net

inauguration-exposition-031inauguration-exposition-10inauguration-exposition-08

dsc047601dsc04761dsc04752